Roboty drogowe, budowlane, przygotowawczw - sprzedaż kruszyw

GAMA Sp. z o.o
GAMA Sp. z o.o

Spoiwo drogowe GAMBET

Strona główna » Aktualności » Spoiwo drogowe GAMBET

wielkość tekstu: A | A | A

GAMBET® to wapienne popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. Spoiwo to używane jest do stabilizacji oraz osuszania gruntów i spełnia wymagania normy PN-EN 14227-4 "Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – część 4: Popiół lotny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie".

GAMBET® pozwala na wytwarzanie mieszanek bezpośrednio w gruntach lub na węzłach betoniarskich zgodnie z normą PN – EN 14227-3. Używany jest również do stabilizowania gruntu rodzimego zgodnie z PN – EN 14227-14 oraz spełnia wymagania specyfikacji WT-5 2010 zawartej w Zarządzeniu Nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych.

Jest to spoiwo opracowane na bazie wyselekcjonowanych wapiennych popiołów o właściwościach hydraulicznych, modyfikowanych dodatkami zwiększającymi właściwości hydrauliczne, które powodują, że spoiwo w obecności wody zastyga i twardnieje tworząc stabilne i trwałe struktury. Podstawowymi składnikami spoiwa GAMBET® są krzemiany, gliniany, tlenki wapnia oraz siarczany, wyrażone jako SiO2, Al2O3, CaO, SO3.

Zastosowanie spoiwa GAMBET® ma natychmiastowy wpływ na zmniejszenie nadmiarowej wilgotności stabilizowanego gruntu, co pozwala osiągnąć wilgotność optymalną, przy której można uzyskać maksymalny stopień zagęszczenia gruntu, a przez to wzrost jego nośności.

Spoiwo GAMBET® należy aplikować do gruntu specjalistycznym sprzętem drogowym w ilości od 3-10% w stosunku do masy gruntu. Końcowe parametry nośności przy stałej ilości spoiwa zależeć będą od rodzaju stabilizowanego gruntu oraz jego uziarnienia.

Zawarte w spoiwie aktywne wapno (tlenek wapnia CaO) przekształca się w wyniku procesu gaszenia w Ca(OH)2, pochłaniając zawartą w gruncie wodę. Dzięki temu procesowi grunt traci swoją plastyczność i pozwala na przekazanie energii niezbędnej do prawidłowego zagęszczenia. Proces wiązania wody ma charakter egzotermiczny, przez co podnosi temperaturę gruntu, co ułatwia zagęszczanie i przyspiesza późniejszy proces hydraulicznego zestalania gruntu. Wspomniane właściwości hydrauliczne wynikają z reakcji pucolanowej wodorotlenku wapniowego z glinianami i krzemianami, których produktami są fazy podobne do powstających w reakcji hydratacji pucolanowego cementu portlandzkiego.

Nasze laboratorium służy pomocą przy ustaleniu optymalnej ilości zastosowanego spoiwa oraz wilgotności optymalnej, przy której szkielet gruntu uzyskuje najwyższe parametry nośności/ gęstości. Aby określić przygotowanie i dawkowanie spoiwa niezbędne jest pozyskanie próbek gruntu oraz ewentualnych kruszyw doziarniających w celu przeprowadzenia analiz. Na ich podstawie laboratorium szybko i celnie określi receptę, która w połączeniu z bierzącą kontrolą w trakcie procesu stabilizacji gruntu zagwarantuje wykonawcy pozytywne przejście badań odbiorczych.

Dzięki wprowadzonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji gwarantujemy wysoką jakość gotowego produktu oraz jego stabilne parametry i skuteczne oddziaływanie w miejscu zastosowania.

czytano: 1544 razy

autor: gama-jaworzno.pl

data dodania: 2019-06-23 14:35:43

01

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

02

Wykonywanie dokumentacji projektowej

03

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do pozwoleń, decyzji budowlanych i środowiskowych

04

Budowa, rekultywacja i zamykanie składowisk odpadów w tym niebezpiecznych i szkodliwych

05

Budowa obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników wodnych

06

Projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni, wycinka drzew

07

Transport i zagospodarowanie odpadów

08

Wypożyczanie sprzętu budowlanego z systemami 3D (GPS)

Adres

GAMA Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 94

woj. śląskie
NIP: 6292195745

KONTAKT

+48 32 61 568 50
e-mail: biuro@gama-jaworzno.pl

0
zrealizowanych kontraktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook