Roboty drogowe, budowlane, przygotowawczw - sprzedaż kruszyw

GAMA Sp. z o.o
GAMA Sp. z o.o

Dokumentacja projektowa i środowiskowa

Strona główna » Oferta » Dokumentacja projektowa i środowiskowa

wielkość tekstu: A | A | A

Oferujemy kompleksową obsługę projektową dla inwestycji proekologicznych.

Naszym Klientom zapewniamy obsługę we wszystkich fazach projektu oraz kompleksowe rozwiązania projektowe.

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze ekologii potrafimy elastycznie połączyć wymagania odnośnie infrastruktury i budownictwa z wymogami ochrony środowiska.

Oferujemy:

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Program funkcjonalno - użytkowy
 • Koncepcja projektowa oraz dobór rozwiązań technologicznych
 • Opiniowanie dokumentacji
 • Ekspertyzy techniczne
 • Badania geotechniczne i geologiczne
 • Projekt budowlany
 • Projekt wykonawczy
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kosztorys i przedmiar robót
 • Nadzór autorski
 • Reprezentowanie Inwestora podczas wszystkich wymaganych prawem postępowań prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie

Ważną częścią procesu inwestycyjnego są szeroko rozumiane pozwolenia związane z ochroną środowiska. Sprawne przeprowadzenie Inwestora przez ten obszar zagadnień projektowych często okazuje się decydujące o powodzeniu inwestycji, dlatego oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, wniosków oraz reprezentowania Zamawiającego podczas procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem następujących decyzji administracyjnych:

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Zgoda wodnoprawna, w tym pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, transport odpadów
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • Pozwolenie zintegrowane

01

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

02

Wykonywanie dokumentacji projektowej

03

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do pozwoleń, decyzji budowlanych i środowiskowych

04

Budowa, rekultywacja i zamykanie składowisk odpadów w tym niebezpiecznych i szkodliwych

05

Budowa obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników wodnych

06

Projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni, wycinka drzew

07

Transport i zagospodarowanie odpadów

08

Wypożyczanie sprzętu budowlanego z systemami 3D (GPS)

Adres

GAMA Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 94

woj. śląskie
NIP: 6292195745

KONTAKT

+48 32 61 568 50
e-mail: biuro@gama-jaworzno.pl

0
zrealizowanych kontraktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook