Roboty drogowe, budowlane, przygotowawczw - sprzedaż kruszyw

GAMA Sp. z o.o
GAMA Sp. z o.o

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

Strona główna » Oferta » Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

wielkość tekstu: A | A | A

Firma Gama posiada szeroko pojęte i bogate doświadczenie w robotach ziemnych, odtwarzaniu oraz zagospodarowaniu terenu rozumianego jako nadanie lub przywrócenie gruntom zdegenerowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. Efekt ten uzyskuje się poprzez właściwą niwelację i ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, wzmocnienie skarp oraz odbudowanie lub wykonanie niezbędnych dróg na danym obszarze. Realizujemy także w ramach naszych usług wykopy pod fundamenty.

Poprzez rekultywację terenów rozumie się roboty ziemne, obejmujące przywrócenie lub nadanie nowych wartości użytkowych gruntu przez:

  • niwelację terenu i jego poprawne ukształtowanie,
  • poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych,
  • odtwarzanie gleby metodami technicznymi i biologicznymi,
  • uregulowanie stosunków wodnych, które obejmuje rekultywację techniczną i biologiczną.

W ramach podstawowego podziału rekultywacja terenu dzieli się na:

  • techniczną - polegającą na ukształtowaniu glebotwórczym gruntu,
  • biologiczną - obejmującą formowanie biologicznie czynnej powierzchni (gleby) i szaty roślinnej,
  • chemiczną - polegającą na oczyszczeniu gleby (gruntu), korekcie odczynu środowiska, odtworzeniu lub zwiększeniu żyzności gleby (zawartości próchnicy i składników pokarmowych).

01

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

02

Wykonywanie dokumentacji projektowej

03

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do pozwoleń, decyzji budowlanych i środowiskowych

04

Budowa, rekultywacja i zamykanie składowisk odpadów w tym niebezpiecznych i szkodliwych

05

Budowa obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników wodnych

06

Projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni, wycinka drzew

07

Transport i zagospodarowanie odpadów

08

Wypożyczanie sprzętu budowlanego z systemami 3D (GPS)

Adres

GAMA Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 94

woj. śląskie
NIP: 6292195745

KONTAKT

+48 32 61 568 50
e-mail: biuro@gama-jaworzno.pl

0
zrealizowanych kontraktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook