Roboty drogowe, budowlane, przygotowawczw - sprzedaż kruszyw

GAMA Sp. z o.o
GAMA Sp. z o.o

Zrealizowane kontrakty

Strona główna » O nas » Zrealizowane kontrakty

wielkość tekstu: A | A | A

W ostatnich latach wykonaliśmy następujące prace:

       I.            REKULTYWACJE I REWITALIZACJE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH:

§  Rekultywacja i ochrona powierzchni ziemi na obszarze dawnego składowiska odpadów pogórniczych rejon Piłsudski w Jaworznie – 41 ha - ZLECENIODAWCA - URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

§  Rekultywacja terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich - ZLECENIODAWCA - SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ W BYTOMIU

§  Rekultywacja 19,2 ha terenów dawnego zakładu górniczego KWK "Jan Kanty" w Jaworznie - ZLECENIODAWCA - SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ W SOSNOWCU

§  Oczyszczenie i rekultywacja dwóch stawów rybnych będących jednocześnie klarownikiem wód - ZLECENIODAWCA - KOŁO WĘDKARSKIE PRZY KWK "RYDUŁTOWY"'

§  Wykonanie rekultywacji i likwidacji osadników w Jaworznie - ZLECENIODAWCA - ARL JAWORZNO

§  Rekultywacja terenu wokół dawnych osadników wód dołowych przy ul. Sadowskiego w Piekarach Śląskich - ZLECENIODAWCA - SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ W BYTOMIU

§  Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach "Górka" w Trzebini - ZLECENIODAWCA - URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

§  Wykonanie rekultywacji hałdy w Zabrzu o powierzchni 10,5 ha - ZLECENIODAWCA - SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ W BYTOMIU


§  Wykonanie prac ziemnych i rewitalizacja terenu  w Parku Kazimierz w Sosnowcu, - ZLECENIODAWCA: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

§ "Kanalizacja deszczowa zlewnia Rybna w Trzebini" - etap IV (od istaniejącej st. 23 do st. 21) - Zleceniodawca: Gmina Trzebinia

§ "Rekultywacja drugiej kwatery, pierwszego sektora, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne", Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach

§ "Rekultywacja drugiej kwatery, pierwszego sektora, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - wykonanie warstwy filtracyjnej", Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach

§ "Wykonanie drenażu SOK w Katowicach przy ul. Żwirowej", Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach

§ "Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 95 nr. działki 215/13 oraz fragment działki nr. 211/13, Zleceniodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary"

§ "Rekultywacja hałdy przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 95 w Katowicach", Zleceniodawca: Spółka Restrykturyzacji Kopalń S.A.

§ "Zaprojektowanie i wykonanie przekształcenia kompleksu stawów leśnych w leśnictwie Strzybnica, oddz. 397c w obszar mokradłowy "Żabi Staw", Zleceniodawca: Nadleśnictwo Brynek

§ "Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice", Zleceniodawca: Nadleśnictwo Rudziniec

§ "Konserwacja rowów odwadniających wokół bryły krajobrazowej oraz piaskowników znajdujących się na ich końcach zlokalizowanych na terenie zwałowiska Wrzosy po byłej KWK "Anna" w Pszowie", Zleceniodawca: Spółka Restrykturyzacji Kopalń S.A.

§ "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią", Zleceniodawca: Urząd Miasta w Jaworznie

§ Zagospodarowanie Parku Rozkówka - etap II, w ramach zadania pn.:"Zagłębiowski Park Linearny - rewitralizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Miasto Będzin", Zleceniodawca: Miasto Będzin

§ Wyłonienie wykonawcy usługi wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy z wykorzystaniem materiałów i odpadów, obejmujące mieszanie komponentów, formowanie warstw i nasadzenia roślinne w ramach realizacji Projektu badawczego o akronimie RECOVERY dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Badawczego węgla i stali dla Tauron Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy "Janina", Zleceniodawca: Tauron Wydobycie S.A.

§ Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonowania doliny rzeki Przemszy i Brynicy przez rozwój terenów zielonych: Zagospodarowanie terenów przy ul. Baczyńskiego”

§ Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap III - w ramach zadania Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

§ Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap 1 – Park Zamkowy

§ Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych Lasu Komunalnego wraz z częścią parkową oraz ujście rzeki Straconka, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – etap I"


    II.            PRACE ROZBIÓRKOWE:

§  Rozbiórka obiektów przemysłowych oraz osadników ziemnych - ZLECENIODAWCA - JAGMAR DĄBROWA GÓRNICZA

§  Wyburzenie i rozbiórka byłego budynku Polmozbytu - ZLECENIODAWCA - URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

§  Wyburzenia trzech budowli położonych na terenie miasta Jaworzna - ZLECENIODAWCA - URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

§  Wyburzenie budynku przy ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie - ZLECENIODAWCA - URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

 III.            ROBOTY DROGOWE:

§  Przebudowa DK79 w Jaworznie. Etap 2. – ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A. 

§  Przebudowa DK79 w Jaworznie. Etap 3. - ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A. 

§  Przebudowa DK79 w Jaworznie. Etap 4. - ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A. 

§  Budowa nowego przebiegu ul. Św. Wojciecha w Jaworznie, - ZLECENIODAWCA - URZĄD MIASTA JAWORZNO

§  Budowa drogi DWR w Jaworznie, - ZLECENIODAWCA - EUROVIA S.A.

§  Budowa ulicy Nowobielańskiej w Jaworznie, - ZLECENIODAWCA - EUROVIA S.A.


§  Budowa MOP Dmytrowice przy autostradzie A4 - ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A


 IV.            ROBOTY ZIEMNE:

§  Prace ziemne wraz z  wykonaniem  podbudowy pod posadzkę  w hali produkcyjnej WATT w Sosnowcu – ZLECENIODAWCA - PUT RABA II JAWORZNO

§  Roboty ziemne przy budowie DK94 w Krakowie, - ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A.

§  Wykonanie makroniwelacji dla potrzeb budowy Parku Handlowego Kasztelania w Chrzanowie – ZLECENIODAWCA – STEC SPÓŁKA JAWNA

    V.            ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:

§  Przygotowanie placka pofiltracyjnego do dalszego wykorzystania - ZLECENIODAWCA - PKE TAURON JAWORZNO

§  Zabezpieczenie palącej się hałdy w Katowicach przy ul. T. Boya Żleńskiego KWK „Boże Dary” – ZLECENIODAWCA - SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ W BYTOMIU

§  Odzysk odpadów pogórniczych w procesie likwidacji i rekultywacji osadników - ZLECENIODAWCA GPM SAPA SOSNOWIEC

§   Zamknięcie składowiska odpadów przemysłowych - zleceniodawca AVANTOR w Gliwicach

 

 VI.            POZOSTAŁE OBIEKTY BUDOWLNE:

§  Zaprojektowanie i wybudowanie płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby EUROTERMINAL "SŁAWKÓW" SP. Z O.O. - ZLECENIODAWCA - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

§  Budowa zbiorników  retencyjnych  przy autostradzie A4  odcinek Jarosław- Radymno – ZLECENIODAWCA - BUDIMEX S.A.

§  Wykonanie boiska  "Niwka" w Sosnowcu, - ZLECENIODAWCA -  URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

§ „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.

01

Rekultywacja i zagospodarowanie terenu

02

Wykonywanie dokumentacji projektowej

03

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji do pozwoleń, decyzji budowlanych i środowiskowych

04

Budowa, rekultywacja i zamykanie składowisk odpadów w tym niebezpiecznych i szkodliwych

05

Budowa obiektów hydrotechnicznych oraz zbiorników wodnych

06

Projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni, wycinka drzew

07

Transport i zagospodarowanie odpadów

08

Wypożyczanie sprzętu budowlanego z systemami 3D (GPS)

Adres

GAMA Sp. z o.o.
43-600 Jaworzno
ul. Chopina 94

woj. śląskie
NIP: 6292195745

KONTAKT

+48 32 61 568 50
e-mail: biuro@gama-jaworzno.pl

0
zrealizowanych kontraktów

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
wypełnij formularz zapytaniowy

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook